Araştırmalar ve Çalışmalar Ne Söylüyor?

Küresel Isınma Nedir?

Araştırmalar ve Çalışmalar Ne Söylüyor? Bilindiği üzere endüstri devriminden bu yana insanlık oldukça kayda değer bir ilerleme sağlamıştır. Ancak söz konusu ilerleme ile birlikte bazı sonuçların ortaya çıkması da kaçınılmaz bir hal almıştır.

 İnsanlık ilerleme sağlarken etrafında neden olmuş olduğu birtakım hadiseleri görmezden gelmiştir. Bu durum küresel ısınmanın meydana çıkmasına neden olmuştur. Küresel ısınma gezegeni ve üzerinde yaşayan canlıları tehdit eden önemli bir iklim meselesidir. Bu kapsam da söz konusu sorun ile yüzleşmek, neden olduğumuz tahribata son vermek, küresel ısınma ile mücadele kapsamında oldukça önemli bir mihenk taşıdır.

Araştırmalar ve Çalışmalar Ne Söylüyor?

Bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar neticesinde küresel ısınma ile alakalı şu verilere ulaşılmıştır. Küresel ısınmaya ve eriyen buzullara, atmosferde artan sera gazlarının neden olduğu düşünülmektedir. Su buharı, karbondioksit ve metan gazı gibi bazı gazların, Güneş’ten gelen radyasyonun uzaya yansımasına engel olduğu veriler ışığında sabittir. Bu durumun ise radyasyondaki ısının atmosferde hapsolmasına ve yerkürenin fazlaca ısınmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Gereğinden fazla ısınan yer küre de ciddi hasarlar meydana gelmektedir. Doğanın ve doğal hayatın dengesi hassas bir çizgi üzerinde kurulmuş ve milyonlarca yıldır gelişme göstererek bugün ki haline gelmiştir. Ancak bu çizginin aşılması halinde doğal denge normal olarak bozulma gösterecektir. Bozulan dengenin ekosistem üzerinde ciddi hasarlara neden olması ise kaçınılmaz bir olay olarak karşımıza çıkacaktır.

ANA SAYFA

ÇALIŞMALAR VE PROJELER