Yeşillendirme Faaliyetlerinde Bizimde Katkımız Olsun

Yeşillendirme Faaliyetlerinde Bizimde Katkımız Olsun

Küreselleşme sonrasında artan sanayileşme faaliyetleri pek çok kolaylığın ortaya çıkmasına vesile olurken, beraberinde bazı olumsuz hadiselerin meydana gelmesinde de etken rol oynadı. Özellikle son zamanlarda kaynakların dengesiz kullanılması; çevre sorunlarnını ve bazı iş alanlarının yok olması gibi faktörlere yol açtı. Küreselleşen dünya ve küresel ısınma neticesinde meydana gelen olumsuzluklar karşısında birtakım önlemlerin alınması önemli ve acil hale gelmiştir. Bu konuda uzman bilim insanları ortak bildiriler yayınlamıştır. Uluslararası hükümetlerin toplandığı ortak toplantılarda küresel ısınma neticesinde önlemler alınması gerektiğine işaret etmişlerdir. Bugüne kadar yapılan bildiriler karşısında cemiyetlerin, karşı karşıya kaldıkları tehlikeden haberdar olmaları gerekmektedir.

Doğal kaynakların dengesiz kullanılması, bazı doğal kaynakların tükenme noktasına gelmesi, ormanların yok olması, çevre, bahçe ve meraların kural çöllere dönüşmesi; canlı popülasyon üzerinde oldukça tehlikeli sonuçların meydana gelmesine yol açmıştır. Küresel ısınma karşısında insan nüfusunda ki dengesiz artış, atmosferin ve yer kürenin kirletilmesine neden olmuştur. Bu durum karşısında gerekli düzenlemelerin, önlemlerin ve tedbirlerin alınması şart bir hale gelmiştir.

Küresel Isınma İle Mücadele Aşamasında Neler Yapabiliriz?

  1. Tasarruf yanlısı politika izleyerek, israf hareketleri karşısında planlı ve programlı davranışlar sergilemek.
  2. Evlerde kullandığımız ve enerji tüketimine neden olan materyallerin israfını önlemek
  3. Gıda ve diğer alış veriş ürünlerinde yeterli miktarın üzerinde olan israfa mahal vermemek
  4. Ampül ve enerji tüketimine neden olan araç ve gereçleri gerektiği şekilde kullanmak
  5. Fidan ve ağaçlandırma faaliyetlerine katılmak
  6. Küresel ısınmaya neden olan faktörler karşısında temkinli, duyarlı ve sorumlu davranmak
  7. Yerleri kirletmekten kaçınmak
  8. Plastik ve türevi ürünlerin doğaya gelişi güzel atılmasına mani olmak
  9. Pil gibi atıkların doğaya karışmasına engel olmak

Gibi etkenleri hayatımızda istikrarlı bir şekilde koruduğumuz zaman kısa bir süre içerisinde doğanın tekrardan yeşillendiğine şahit olacağız. Zira doğa her daim kendi kendini yenileyebilen bir yapıya sahiptir. Ancak bu yenilenme hızı, zarar verme hızından daha düşük ise, doğa yavaşça yok olacaktır. Bizler bu yok oluşa müsaade etmeyerek, kendimize, geleceğimize ve çocuklarımıza; yaşanabilir ve yeşil bir dünya mirası bırakacağız.

YAŞAM AYAVEFE

ANA SAYFA